Gå til hovedindhold

Effektmålig

Læs mere om hvordan UIB arbejder med effektmåling

Indhold

  Tilbuddet Unge i Balance er et projekt under Socialstyrelsen, som Greve Kommune har valgt at indgå i og udvikle på i samarbejde med 8 andre kommuner i Danmark. Der er i denne sammenhæng brug for at indsamle viden om de forskellige elementer i projektet – både i forhold til de forskellige tilbud til unge og til forældre - men også i forhold til metodevalg m.m. Formålet er at kunne dokumentere arbejdet, udviklingen og effekten af projekt Unge i Balance til brug for evaluering af projektet. Målet er, at Greve Kommune også efter udgangen af 2022, hvor projektperioden stopper, vil have Unge i Balance som et permanent tilbud i deres samlede tilbudsvifte til psykisk sårbare unge og deres forældre. Du vil på den baggrund blive præsenteret for forskellige skemaer undervejs i forløbet. Alle oplysninger vil blive behandlet anonymt, hvilket betyder, at de ikke vil blive delt med andre samarbejdspartnere, men tjener alene det formål at kunne evaluere projektet.

  Du vil i den første rådgivende samtale blive præsenteret for et oplysningsbrev. Oplysningsbrevet er et dokument, som fortæller om, hvorfor der anmodes om personlige oplysninger, hvad de bruges til og hvordan de forvaltes. Hvis du ikke ønsker at give samtykke til, at vi må bruge dine oplysninger anonymt til udvikling af tilbuddet Unge i Balance, så vil du fortsat kunne gøre brug af indsatserne i tilbuddet.

  Du vil i den første anonyme rådgivende samtale blive bedt om at udfylde to skemaer. Det ene omhandler dine personlige oplysninger, og det andet omhandler din trivsel. Det skema, som omhandler din trivsel, hedder WHO-5, hvor du skal svare på spørgsmål på en skala fra 1-5. Du vil igen senere i forløbet blive præsenteret for dette spørgeskema og endnu engang, når du har afsluttet et forløb i Unge i Balance.
  Hvis du forsætter i et af tilbuddene i Unge i Balance, så vil du blive bedt om at udfylde nogle skemaer, som omhandler din trivsel og din situation i øvrigt. De hedder SDQ, SCAS og MFQ.

  Vi er optagede af, om du har fået det bedre efter at have afsluttet et tilbud i Unge i Balance. For at kunne følge dig godt på vej vil du henholdsvis 1 måned og 4 måneder efter endt forløb blive kontaktet af tilbuddets socialrådgiver for at høre, hvordan du har det. Det vil enten foregå pr. telefon, sms eller mail.

  Sidst opdateret: 12. november 2021