Gå til hovedindhold

Metoder og tilgange

Læs mere om de metoder og tilgange der anvendes i Unge i Balance

Indhold

  I Unge i Balance benytter vi os af forskellige metoder og tilgange. Den måde, vi arbejder på, vil afhænge af dig som person, din situation og de udfordringer, du oplever i din hverdag. Ofte vil der gennem et forløb arbejdes med flere forskellige tilgange og metoder på samme tid, da mange supplerer hinanden på en effektiv og konstruktiv måde. På den måde vil vi altid forsøge at skræddersy det, der virker bedst for dig, så det bliver muligt for dig at forandre din situation og håndtere de udfordringer, du møder undervejs i din hverdag.

  Det er den underliggende tilgang og en måde at kommunikere på, som gælder for alle tilbud i Unge i Balance. At have en anerkendende tilgang i forhold til andre mennesker betyder blandt andet, at man anerkender det, den anden udtrykker, lytter til det og tager afsæt heri i skabelsen af holdbare forandringer og løsninger. Det handler grundlæggende om at forholde sig undersøgende i forhold til andre menneskers oplevelse af verden, hvor fokus er på det, der virker og herigennem lade sig inspirere til endnu bedre løsninger i fremtiden.

  Vi benytter os overordnet af kognitiv adfærdsterapi, som handler om samspillet og sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Det er en terapiform, som fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder, og hvordan man kan blive i stand til at begynde at tænke mere konstruktivt om sig selv og sin situation. Det er en samtalebaseret og øvelsesorienteret tilgang, hvor der også kan forekomme hjemmeopgaver, som typisk vil være små ting, man øver sig på i sin hverdag fra gang til gang. Hjemmeopgaverne defineres i fællesskab således, at de er overskuelige at gå til derhjemme.

  Der vil ligeledes blive anvendt delelementer fra den metakognitive tilgang - både i det behandlingsmæssige arbejde og i den åbne anonyme rådgivning. Metoden går i sin enkelthed ud på at tillade, at vi alle både rummer positive og negative tanker, og man øver sig på at lade alle tanker være tilstede uden at forfølge hver en tanke, man får. Tanker er tanker, tanker er ikke virkeligheden.
  Der er i denne tilgang fokus på at udvikle nye måder at kontrollere sin opmærksomhed på såvel som nye måder at forholde sig til sine negative tanker. Ideen er, at man ved hjælp af forskellige redskaber kan træne sin opmærksomhed væk fra de tanker, som fylder, og som til tider kan føles både skræmmende og angstprovokerende – også kaldet katastrofetanker. Der er tale om en forholdsvis ny metode, men forskning har allerede vist meget positive resultater i forhold til angst, stress og depressionsproblematikker.

  I Unge i Balance benytter vi os også af den systemiske tænkning. Det handler mere om et mindset eller en tænkemåde end en egentlig metode. Den systemiske tænkning går i hovedtræk ud på, hvordan vi som mennesker påvirker hinanden i vores handlinger. Det kan f.eks. være i en familie, sammen med venner, i en klasse, på et job eller i vores fritid. Der fokuseres på mønstre og relationer og betydningen af disse for vores trivsel som mennesker. Det handler kort sagt om, at løsninger skal findes i relationer mellem mennesker frem for hos den enkelte.

  Når man arbejder med en narrativ tilgang er fokus på den måde, vi kommunikerer på og på vores ”fortællinger” om os selv, og hvordan vi kan blive i stand til at ændre eller påvirke disse fortællinger. Nogle fortællinger kan virke forhindrende i at udvikle os i en positiv retning og fastholde os i en nedadgående spiral. Gennem nye fortællinger kan de ”gamle fortællinger” langsomt forsvinde og nye (positive) fortællinger kan få plads og give mulighed for at udvikle og forandre os i en positiv retning. I den narrative tilgang arbejdes der således med, hvordan vi (nutiden) kan vælge at ændre vores egen fortælling (fortiden) i en mere positiv og bevægelig retning fremadrettet (fremtiden).

  Her er der fokus på løsninger frem for problemer. Snak om problemer skaber problemer, snak om løsninger skaber løsninger - det er den bagvedliggende tanke i forhold til den løsningsfokuserede tilgang. Dine muligheder, ressourcer, mål, ønsker og håb for fremtiden udforskes nærmere. Med udgangspunkt i de udfordringer du kommer med, vil fokus være på at identificere de styrker og strategier, som du allerede har positive erfaringer med, og som du ved virker. Tydeliggørelsen af disse strategier har til formål at hjælpe med at komme tættere på dine ønsker og håb for fremtiden.

  At arbejde med afsæt i Empowerment vil sige at blive understøttet i troen på egen formåen og i at turde stole på egen dømme- og handlekraft. Nærmere bestemt at lære at stole på at man selv har kræfterne til og viden om, hvordan man kan forandre sin hverdag, og hvad der er den bedste løsning for netop én selv. I arbejdet med denne tilgang vil du i høj grad opleve dig inddraget samt have indflydelse på de processer, som foregår i samtalerummet.

  Denne tilgang kan bidrage med øvelser, der kan bringe større ro i kroppen og i hovedet samt hjælpe os med at kunne styre vores opmærksomhed bedre. Det kan stresse kroppen at opleve vedvarende udfordringer i sin hverdag, hvorfor det kan hjælpe at træne sin opmærksomhed og sin vejrtrækning, så man giver sig selv nogle små pusterum fra hverdagen og redskaber til at kunne slappe bedre af. Man kan lave mindfullness i både individuelle samtaler, sammen i en gruppe og derhjemme via forskellige Apps.

  Sidst opdateret: 12. november 2021