Gå til hovedindhold

Om samarbejdet i UIB

Læs mere om samarbejdet i UIB

Indhold

  Unge i Balance er et metodeudviklingsprojekt i Greve Kommune udbudt af Socialstyrelsen, hvor i alt 9 kommuner deltager. Projektet har til formål at udvikle et nyt forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge mellem 13-25 år og deres forældre. Projektet løber foreløbigt frem til december 2022. I Greve Kommune arbejder Unge i Balance på tværs af fire centre. Det er: Børn & familier, Dagtilbud & Skoler, Sundhed & Pleje, Job & Socialservice.

  • 6. 7. 8. og 9. klassetrin på folkeskolerne
  • FGU
  • Frivillige /Foreninger
  • Greve gymnasium
  • Projekt Greve Nord
  • PPR
  • STU
  • Sundhedsplejen
  • Ungdomsskolen
  • Ungecenteret
  • Ungevejledere
  • VUC Greve

  Samarbejdspartnere er nøglepersoner i UIB.

  Samarbejdspartnerne i Unge i Balance favner altså bredt og fælles for jer alle er, at I gennem jeres funktion har direkte kontakt med kommunens unge. Som samarbejdspartner er du derfor en vigtig nøgleperson. Det er jer, der er specialister på målgruppen, og som har den daglige direkte kontakt og kender den unge bedst.

  Du vil sandsynligvis være den, der først får øje på eller lægger mærke til forandringer hos en ung og dermed en eventuel begyndende psykisk sårbarhed. Det er derfor afgørende, at du handler og hjælper den unge til at tage kontakt til Unge i Balance, så de kan modtage hjælp i forhold til deres udfordringer.

  Vi har samlet nogle ”tegn på psykisk mistrivsel”, som du måske kan genkende, og som kan være nogle af de forandringer eller observationer, der kan få dig til at overveje, om Unge i Balance kunne være en relevant mulighed for en ung og/eller den unges forælder. Tegnene skal læses som et supplement til den høje faglighed, vi er bevidste om, at alle vores samarbejdspartnere besidder og anvender i jeres daglige praksis.

  • Du oplever, at den unge har isoleret sig eller trukket sig i kontakten i forhold til lærere og øvrige elever
  • Den unge kommer oftere i konflikt, end de plejer
  • Den unge er begyndt at pjække eller komme for sent
  • Den unge møder uoplagt op i skolen og har måske svært ved at holde koncentrationen
  • Den unge virker trist og er måske begyndt at optræde mere og mere indelukket
  • Den unge deltager ikke i klassens aktiviteter/undervisning
  • Den unge udviser mangel på egenomsorg
  • Den unge oplever at have svært ved at leve op til egne eller andres forventninger i forhold til skole, uddannelse, venner, familie, job m.m.
  • Du har en fornemmelse af, at der er noget på spil - det er ikke, som det skal være
  • Den unge fortæller om fysiske symptomer som hovedpine og ondt i maven
  • Du har manglende eller sparsom kontakt til den unge eller/og den unges forældre

  Sidst opdateret: 14. marts 2022