Gå til hovedindhold

Samarbejdsmodel

Læs mere om UIB samarbejdsmodel her

Indhold

    Samarbejdsmodel
    For at sikre det mest optimale samarbejde mellem Unge i Balance og jer som samarbejdspartnere har vi valgt en model, hvor hver enhed (f.eks. skole, PPR og øvrige) vælger en ambassadør, som gennem hele projektperioden skal sikre vidensdeling i jeres enhed og italesætte tilbuddene i Unge i Balance over for jeres kolleger. Ambassadøren og den daglige leder i hver enhed vil sammen med projektlederen og projektgruppen være i et løbende samarbejde. Hensigten er at ”holde linjen varm” mellem projektet og jer som samarbejdspartnere, så alle i de enkelte enheder løbende bliver opdateret om tilbuddene i Unge i Balance.
    I Unge i Balance arbejder vi også med koordinering til Kommunens øvrige tilbud, hvis det vurderes at borgere har behov af indsatser, der ligger ude for Unge i Balance. Hvis det viser sig, at en ung eller en forælder har behov for et andre tilbud end dem, der kan tilbydes i Unge i Balance, så vil tilbuddets socialrådgiver Mie tage kontakt til den konkrete indsats og koordinere den fremtidige indsats for den enkelte ung eller forælder. Ingen vil således blive afvist og alle vil blive fulgt til dørs i et evt. andet tilbud i Greve Kommune.

    Du er altid velkommen til at kontakte UIB, hvis du har spørgsmål til ovenstående oplysninger, eller der er noget, du gerne vil have uddybet.

    Sidst opdateret: 27. juni 2022