Gå til hovedindhold

Tilbud til forældre

Læse mere om de tilbud der er til dig som er forældre til en ung i psykisk mistrivsel

Indhold

  Som forælder har du mulighed for at gøre brug af tilbuddene i Unge i Balance. Du kan enten være forælder til en psykisk sårbar ung, som modtager hjælp i et af tilbuddets indsatser, eller du kan være en forælder, som er bekymret for dit barns udvikling, adfærd eller reaktioner og derfor søger råd og vejledning i forhold til at håndtere dagligdagen. Dit barn skal være mellem 13-25 år, og du skal have bopæl i Greve Kommune.

  Tilbud til dig som forælder

  Ved første henvendelse til Unge i Balance bliver du tilbudt 1-5 anonyme rådgivningssamtaler. Formålet med rådgivningssamtalerne er, at vi sammen afdækker din problematik og finder frem til, hvordan du bedst kan hjælpes i din situation.

  Som forældre har du herefter mulighed for at indgå i et netværksbaseret gruppeforløb.

  • Åben anonym rådgivning
  • Netværksbaserede samtaler for forældre til unge i psykisk mistrivsel
  • Koordinering med andre relevante tilbud i Greve Kommune

  Sidst opdateret: 27. juni 2022