Gå til hovedindhold

Gruppebaseret samtaleterapi

Læse mere om gruppebaseret samtaleterapi her

Indhold

    Du har også mulighed for at forsætte i et gruppeforløb, hvor du vil møde andre unge, som også oplever udfordringer i deres hverdag. Her vil du møde en af Unge i Balances psykologer.  Grupperne vil være aldersopdelt, så du møder unge på nogenlunde samme alder som dig selv (13-15 år, 16-20 år og 21-25 år). Alle gruppeforløb ligger på faste dage, og I mødes 1 gang hver 14. dag. Alle grupper varer mellem 1,5-2 timer, og I vil kunne være op til 8 unge i en gruppe ad gangen.

    I et gruppeforløb kan du få mulighed for at møde og tale med andre unge med lignende udfordringer som dig selv. Du vil opleve at kunne drage nytte af andres erfaringer, som genkender lige netop din situation, og du vil ligeledes have mulighed for at opbygge nye venskaber og nye netværk. Sammen med gruppen vil du kunne undersøge sammenhænge i egne og andres tanker og mønstre. Gennem øvelser og samtaler med gruppen vil du udforske nye alternative måder at tænke og handle på således, at udfordringerne i din hverdag bliver mindre, og du ved, hvordan du skal håndtere dem. Der lægges vægt på, at alle oplever at føle sig set og hørt, og at alle byder ind med det, som de har lyst til.

    Grupperne er ”åbne”, hvilket vil sige, at der løbende kan komme nye unge ind i gruppen. Ved løbende optag i gruppen er det jer som unge, der sikrer ”kulturen” i gruppen og dermed ejerskabet af den udvikling og forandring, der sker. Det åbner ligeledes for, at vi kan tilbyde kortere ventelister, så du kan komme hurtigt til, når du henvender dig.

    Er det noget,du gerne vil have uddybet, eller har du spørgsmål til nogle af ovenstående oplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte Unge i Balances (åben anonym rådgivning).

    Sidst opdateret: 14. marts 2022